Otvoritev klubskih prostorov MotoKluba Perniški Asi